تک تک مجتمع های تجاری، قدرت محسوب میشوند. آلسان ابزاری برای جلوه قدرت آنها در جهان خواهد بود

ایده ای در مجتمع های تجاری

شما در گوشی خود برنامه ای خواهید داشت که فقط برای مجتمع های تجاری کار می کند

یک انتخاب برای مشتری

به جای اینکه چندین برنامه را داشته باشید ، با یک برنامه به هدف خود برسید!

تخفیفی هدفمند بر اساس علاقه مشتری

فروشندگان بر اساس علایق شما تخفیف هایشان را برایتان خواهند فرستاد!

برنامه ای برای همه سلیقه ها

برنامه ای که از کوچک ترین نفرات تا بزرگترین آنها میتواند از آن استفاده کرده و کالای مورد نظر را جستجو کند

هدف گروه آلسان به طور خلاصه، طراحی و پیاد ه سازی یک پلتفرم جامع نر م افزاری، شامل ابزارهای لازم برای مدیریت بهینه مجتمع های تجاری به صورت کاربردی، جذاب و مخاطب پسند است.
گروه آلسان، از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه نیاز سنجی مجتمع های تجاری آغاز کرد ه است و با تحصیل آمار و داد ه ها در این زمینه، در سال ۹۷ ، برآن شد تا با همکاری شرکت هیراد، نر م افزاری تحت عنوان آلسان، طراحی کند تا بتواند؛ نیا زهای جامعه ی هدف خود را در رابطه با مجتمع های تجاری مرتفع سازد و منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان و فروشندگان از فعالیت های مجتمع تجاری شود. برنامه آنلاین آلسان، تمامی طبقات مجتمع های تجاری را پوشش داده و همچنین خدمات فروش آنلاین خود را در طبقات فودکورت اجرا خواهد نمود.