بزرگترین مجتمع کوچک در ایران

آلسان

مجتمع تجاری قدرت است و باید از آن به نحو احسنت استفاده کرد. مجتمع تجاری میتواند یک شهر را با ارزش و یا برعکس نماید.خب، چه چیزی باعث این میشود که یک مجتمع تجاری بتواند به این صورت تاثیر گذار باشد؟ بر طبق گزارشات و آمار های موجود از 100% ورودی یک فروشگاه در مجتمع فقط و فقط 5 درصد از آنجا خرید کرده و بیرون می آیند. گروه مشاوره ای ALLWTC توسط برنامه ای بنام آلسان میزان درصد نفرات فعال را در مجتمع های تجاری افزایش داده و رضایت در خرید را برای مشتریان به ارمغان می آورد. در این بخش ما بر روی رضایت مشتری و تبلیغات شفاهی متمرکز شده و با عملکردی از روی برنامه باعث جذب مشتری و جذب سلایق نفرات در هر منطقه میشود که به کمک آنها هم باعث افزایش خرید و هم باعث گردش اقتصادی در مجتمع های تجاری می گپردد .

نیما ترابی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

09141149470


تحلیل گر و تولید محتوا در زمینه مجتمع های تجاری

هر سوالی در مورد مجتمع دارید از من بپرسید